Børn/Graviditet

Almindelige sygdomme hos børn

Børneundersøgelser og vaccinationsprogram

Børneundersøgelse tilbydes, når barnet er:

  • 5 uger
  • 5 måneder (+vaccination)
  • 12 måneder (+vaccination)
  • 2 år
  • 3 år
  • 4 år (+vaccination)
  • 5 år (+vaccination)
Vaccine: Alder ved vaccination: Interval: Anbefalet: Minimum:
DiTeKiPolHib (grund-vaccination) 3 mdr. Mellem 1. og 2. injektion 2 mdr. 1 mdr.
5 mdr. Mellem 2. og 3. injektion 7 mdr. 6 mdr.
12 mdr.
Pneumokok-vaccination (PCV7)* 3 mdr. Mellem 1. og 2. injektion 2 mdr. 1 mdr.
5 mdr. Mellem 2. og 3. injektion 7 mdr. 2 mdr.
12 mdr.
MFR 15 mdr. Mellem 1. og 2. injektion ca. 11 år 1 mdr.
4 år eller 12 år
DiTeKiPol (revaccination) 5 år Fra sidste grund-vaccination 4 år 4 år
DiTe (revaccination) Fra sidste revaccination Hvert 10 år 10 år
HPV piger og drenge 12-15 år 2 doser 0+5 mdr’ interval

 

* Mod alvorlig pneumokoksygdom forårsaget af visse pneumokoktyper

 

Graviditetsundersøgelser

Tillykke med din graviditet.

Undersøgelse hos os foregår i henholdsvis:

  • Graviditetsuge  8+
  • Graviditetsuge  25
  • Graviditetsuge  32